gazlı söndürme

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri , korunacak ortamdaki malzemenin kıymetli olduğu, sudan zarar göreceği veya ortamda su ile söndürülemeyecek, su ile yayılabilecek yangın riskleri olması durumlarında tercih edilir.

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, diğer etmenler de (mahali sızdırmaz olması, insan bulunup bulunmaması, elektrik yalıtımı gerekliliği vs.) göz önünde  bulundurularak söndürücü seçimi konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Yüksek Gerilim Odaları

Orta Gerilim Odaları

Alçak Gerilim Odaları

Yazma Eser Kütüphaneleri

Yanıcı parlayıcı malzemelerin kullanıldığı ya da üretildiği makine ve merkezler

Banka kasaları 

Tarihi eserlerin bulunduğu mahaller

Kütüphaneler 

Arşiv odaları 

Bilgi işlem odaları 

Komünikasyon merkezleri 

Tranfo ve şalt odaları 

Kontrol odaları 

Test laboratuvarları 

Yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar 

Bilgisayar ve kontrol odaları 

Kayıt depoları 

Elektrik kabinleri 

Elektrik kesici odaları 


GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri,  elektronik bir yangın algılama tertibatı ile mekanik bir söndürme tertibatının entegrasyonundan meydana gelmektedir. Mekanik kısımda söndürücü gaz ile dolu basınçlandırılmış bir silindir, vanasına bağlanmış hidrolik hesaba uygun yapılmış bir boru tesisatı ve yine hidrolik hesaba göre diyaframı kalibre edilmiş nozullar bulunmaktadır. Elektronik tertibatta ise yangın riskini oluşturan materyale uygun seçilmiş dedektörler, yangın söndürme zonu bulunan en az 2 algılama zonu bulunan bir algılama paneli, flaşörlü siren, çan, durdurma ve boşaltma butonları bulnur. Elektronik ve mekanik tertibatı birbirine bağlayan bir elektrikli aktüvatör bulunmaktadır. Bu tertibat yangın söndürme panelinden gelecek bir sinyal ile aktif olup vanayı açacaktır.

Yangın söndürme paneli cross-zone prensibine göre çalışıp, ilk zon algılama yaptığında panele bilgi düşüp, sesli ikaz devreye girecektir, ancak ikinci zon da algılama yaptığında görsel ve işitsel olan ikinci bir ikaz cihazı çalışmaya başlayacak ve mahalde bulunan insanların kaçmalarını sağlamak üzere ayarlanmış bekleme süresi aktif olacaktır. Sürenin bitiminde panel aktüvatöre sinyal gönderip silindirin deşarj olmasını sağlayacaktır. Gazın ve koruma sistemin çeşidine göre 10 saniye ile 2 dakika arasında değişen bir sürede gazın boşalması beklenir (FM200-Novec1230 için bu süre 10 sn iken Karbondioksit gazının farklı uygulamaları için bu süre 30 sn, 60 sn ve 120 sn olarak değişmektedir.).

Gaz boşaldığında yangın söner ancak yeniden tutuşmaması için deşarj sonrası 10 dakika boyunca odadan gazın kaçmaması istenir. Bu sebeple, odanın sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Her türlü açıklık kapatılmalı ya da panel aktif olduğunda göndereceği bir sinyalle kapanacak otomatik damper mekanizmaları kullanılmalıdır. Kapılar sızdırmaz özellikte olmalıdır.

Binada bir genel algılama sistemi varsa, muhakkak söndürme panelinden bağlantı yapılarak genel panelden durumu izlenebilmelidir. Panelden sinyal geldiğinde geri sayım süresi sırasında odayı kontrol edecek bir personel olası bir yanlış algılama durumunda ya da manual şekilde bir söndürme cihazı ile södürülebilecek bir yangında gereksiz gaz boşalmasını durdurma butonuna basarak durdurabilir ya da yangından emin olup içeride insan olmadığından emin ise boşaltma butonuna basarak söndürme işini hızlandırabilir.

Gazlı Söndürme Sistemi Çeşitleri

1. FM200 Gazlı Söndürme Sistemi

2. Novec1230 Gazlı Söndürme Sistemi

3. CO2 (Karbondioksit) Gazlı Söndürme Sistemi

4. İnergen Gazlı Söndürme Sistemi


gazlı otomatik yangın söndürme sistemleri