CO2-Karbondioksit-gazli-sondurme


CO2 (Karbondioksit) Gazlı Söndürme Sistemi sabit nozullar kullanılarak gaz dağıtım tesisatının tasarlandığı; gerek lokal, gerekse hacim koruma için uygun olan bir sistemdir. Sistemin tasarımı NFPA12  standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemi piyasada bulunan söndürücü gazlar arasında en etkili olan gazdır. Lokal söndürme yapılabilen tek gazlı söndürme sistemidir. Tüm güvenlik prosedürlerine uyularak yapılacak güvenli ve doğru bir tasarımla CO2 gazlı söndürme sistemi bir çok mahal için en uygun uygulama olacaktır. 

CO2 gazı yalıktan, renksiz ve kokusuz bir gaz olup, söndürme işlevi 2 yönlüdür; hem soğutucu hem boğucu bir gaz olarak çalışır. Yani yangını ihtiyacı olan temel unsurlardan sıcaklık ve oksijen etkisini bloke ederek yangının sönmesini sağlar. 

Karbondioksit gazı boğucu bir gaz olduğu için insan bulunan mahallerde tercih edilmez. Doğal bir gaz olduğu için herhangi bir geri dönüşüm süresi bulunmamaktadır. Atmosferde % 0,03 oranının altında bulunur.

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, diğer etmenler de (mahali sızdırmaz olması, insan bulunup bulunmaması, elektrik yalıtımı gerekliliği vs.) göz önünde  bulundurularak söndürücü seçimi konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Komünikasyon merkezleri 
Jerenetör Odaları
Tranfo ve şalt odaları 
Kontrol odaları 
Test laboratuvarları 
Yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar 
Bilgisayar ve kontrol odaları 
Kayıt depoları 
Elektrik kabinleri 
Elektrik kesici odaları 
Yüksek Gerilim Odaları 
Orta Gerilim Odaları
Baskı Makineleri
Ambalaj Makineleri
Çeşitli yanıcı parlayıcı malzemelerin kullanıldığı makine ve depolar vs.

Sistem Tasarımı

CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin tasarımda ilk yapılacak şey tüm yangın söndürme sistemi tasarımlarında olduğu gibi tehlike sınıfını belirlemektir. Tasarımcı doğru tasarım konsantrasyonunu, ajan miktarını vs. belirlemek için tehlike sınıfını bilmelidir. NFPA 12 standardında hacim koruma için kuru elektrik yangınları, baca yangınları ve çeşitli kimyasallara ait farklı minimum tasarım konsatrasyonları kullanılarak belirli bir hacim için gerekli söndürücü gaz miktarı hesaplanmaktadır. 

Diğer söndürücü gazlardan farklı olarak CO2 gazlı söndürme sistemin kullanılan hacimlerin sızdırmaz olması gerekmemektedir. Bu sebeple; herhangi bir açıklık varsa açıklık hesapları yapılabilir. Hatta tamamen açık bir ortamda korunacak malzeme (makine, teçhizat ya da depo olabilir) lokal koruma ile de korunabilir.

co2 tasarım konsantrasyonu

co2 tasarım konsantrasyonu

CO2  Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Gaz miktarı standartlara göre hesaplanmalıdır.

Borulama hidrolik hesap programında doğrulanmış projelere göre yapılmalıdır.

Basınç sınıfına uygun boru ve fittings kullanılmalıdır.(Dikişsiz çelik çekme boru SCH40-80 / 3000 lb. Dövme çelik fittings)

İşin ehli  kişiler tarafından montajı yapılmalıdır, çünkü bir bağlantı elemanın yanlış yönde (yatay ya da dikey) monte edilmesi gazın dağılımını olumsuz yönde etkiler.

Boru hattı sızdırmaz olmalıdır. Boru tesisatı azot gazı ile belirli süre ve basınç değerinde test edilmelidir.

Oda kaçak testleri yapılmamışsa, havalandırma kanallarına açılan menfez ya da büyük açıklıklar, yangın algılama ve söndürme paneli tarafından kontrol edilecek otomatik damperler ile kapatılmalıdır. Böylece gaz boşalmadan önce sızdırmazlık sağlanmış olur. Sızdırmazlık sağlanmaması durumunda sönmüş olan yangın tekrar tutuşabilir, bu sebeple gaz 10 dakika boyunca odada kalmalıdır. Bunu gözlemlemek için Door-fan Oda Sızdırmazlık Testi yapılmalıdır. Açıklık hesabı yapılabilmesi için her bir açıklığın alan bilgisi ve açıklığın tavandan yüksekliklik farkı bilgisi verilmelidir. 

co2 fiziksel özellikler


co2 gazlı yangın söndürme sistemleri