FM200 Gazlı Söndürme Sistemi sabit nozullar kullanılarak gaz dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. FM200 gazlı söndürme sisteminde kullanılan gazın adı Heptafluoropropane (HFC 227ea) olup, sistemin tasarımı TS EN 15004-5 standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi tüm temel yangın sınıflarını korur ve söndürür, ayrıca güvenli, temiz ve yalıtkandır. Kaynama noktası -15.6°C olup, bunun sayesinde normal ortam sıcaklığında kapalı alanlarda hacim koruma için kullanışlı olur. Sistem tasarımında ilgili standartlara uyulduğunda insanlar için zararsızdır.

FM200 Gazlı Söndürme Sisteminin  yangını oksijen konsantrasyonunu düşürerek söndürdüğü gibi genel bir yanlış kanı var, ancak sistem yangınları hem fiziksel hem de kimyasal olarak söndürür. FM200 gazı öncelikle, ortamdaki toplam ısı kapasitesini atmosferin yanmaya yardımcı olmayacağı bir noktaya düşürür. Pratikte, söndürme teorik ısı kapasite değerinin altındaki konsantrasyonlarda oluşur. Bunun sebebinin, FM200 gazının aynı zamanda yanma işlemine yardımcı olan serbest radikalleri yok etmesi olarak kabul edilir.

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, diğer etmenler de (mahali sızdırmaz olması, insan bulunup bulunmaması, elektrik yalıtımı gerekliliği vs.) göz önünde bulundurularak söndürücü seçimi konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Banka kasaları
Kütüphaneler
Arşiv odaları
Bilgi işlem odaları
Komünikasyon merkezleri
Tranfo ve şalt odaları
Kontrol odaları
Test laboratuvarları
Yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar
Bilgisayar ve kontrol odaları
Kayıt depoları
Elektrik kabinleri
Elektrik kesici odaları

Sistem Tasarımı

FM200 Gazlı Söndürme Sistemlerinin tasarımda ilk yapılacak şey tüm yangın söndürme sistemi tasarımlarında olduğu gibi tehlike sınıfını belirlemektir. Tasarımcı doğru tasarım konsantrasyonunu, ajan miktarını vs. belirlemek için tehlike sınıfını bilmelidir. TS EN 15004-5 standardında B sınıfı (parlayıcı sıvılar), Yüzey A Sınıfı ve Yüksek tehlike A sınıfı olmak üzere 3 tehlike sınıfı bulmaktadır. Bu tehlike sınıflarına ait minimum tasarım konsatrasyonları kullanılarak belirli bir hacim için gerekli söndürücü gaz miktarı hesaplanmaktadır.

fm200 tasarım konsantrasyonu

Toksik Etkileri

TS EN 15004-5 standardına göre tasarımı yapıldığında insanlar üzerinde herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır.

fm200 noael loael


* NOAEL (No observed adverse effect level): Herhangi bir olumsuz etkinin görünmediği konsantrasyon seviyesi

** LOAEL (Lowest observed adverse effect level): Olumsuz etkinin görüldüğü en düşük seviye.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Gaz miktarı standartlara göre hesaplanmalıdır.

Borulama hidrolik hesap programında doğrulanmış projelere göre yapılmalıdır.

Basınç sınıfına uygun boru ve fittings kullanılmalıdır.(Dikişsiz çelik çekme boru SCH40-80 / 3000 lb. Dövme çelik fittings)

İşin ehli kişiler tarafından montajı yapılmalıdır, çünkü bir bağlantı elemanın yanlış yönde (yatay ya da dikey) monte edilmesi gazın dağılımını olumsuz yönde etkiler.

Boru hattı sızdırmaz olmalıdır. Boru tesisatı azot gazı ile belirli süre ve basınç değerinde test edilmelidir.

 

Oda sızdırmaz olmalıdır. Kablo, boru geçiş noktalarında bulunan açıklıklar kapatılmalıdır. Havalandırma kanallarına açılan menfez ya da büyük açıklıklar, yangın algılama ve söndürme paneli tarafından kontrol edilecek otomatik damperler ile kapatılmalıdır. Böylece gaz boşalmadan önce sızdırmazlık sağlanmış olur. Sızdırmazlık sağlanmaması durumunda sönmüş olan yangın tekrar tutuşabilir, bu sebeple gaz 10 dakika boyunca odada kalmalıdır. Bunu gözlemlemek için Door-fan Oda Sızdırmazlık Testi yapılmalıdır.

fm200 fizikesl özellikler

 fm200 gazlı yangın söndürme sistemleri